פקודת הסמים המסוכנים הינה פריט החקיקה המרכזי אשר מסדיר את נושא עבירות הסמים ובנוסף אליה ניתן למנות את חוק העונשין, תקנת השיפוט הצבאי וחוקים נוספים בהם מפורטות סמכויות המשטרה והפרוצדורה הפלילית הנוגעת לעבירות סמים. בין עבירות הסמים השונות ניתן למנות צריכה ושימוש בסמים, סחר בסמים, ייבוא, תיווך, העברה מאדם לאדם והדחתם של קטינים לשימוש וסחר בסמים.

עבירות סמים קלים וסמים קשים

בניגוד למדינות אחרות בהן קיימת חלוקה של סמים לפי רמות סיכון ומסוכנות שונות, בישראל כל הסמים מוגדרים כסמים קשים ואין כל הפרדה בין סוגי הסמים השונים. למרות זאת, בתי המשפט מודעים לנזק המועט יחסית שיכול להיגרם כתוצאה משימוש בסמים קלים כגון קנביס וחשיש ועל כן העונשים שמוטלים על עבריינים שהורשעו בשימוש או בסחר בסמים קלים תהיה קלה יותר מזו שתוטל על אלו שיורשעו בעבירות של סמים קשים כמו קוקאין והרואין.

על עבירות של החזקה ושימוש בסם מסוכן (אשר כאמור יכול להיות גם סם "קל" כגון מריחואנה או חשיש) נקבע בפקודת הסמים המסוכנים עונש מאסר של 3 שנים. בנוגע לעבירות של הכנה והפקה של סמים או סחר בהם, נקבע עונש מאסר של עד 20 שנים. על שידול קטין להשתמש בסמים או מתן סמים לקטין העונש הקבוע בפקודה עומד על 25 שנים. בפקודת הסמים המסוכנים נקבעו כמויות שונות של סמים אשר מוגדרות ככאלו לשימוש עצמי. בקנביס וחשיש נקבע כמות של 15 גרם ובנוגע לקוקאין נקבעה כמות של 0.3 גרם. כאשר המשטרה תופסת אצל אדם סם בכמות נמוכה מזו, החזקה הינה כי השימוש הינו שימוש עצמי, ואם המשטרה רוצה להראות כי אותו אדם התכוון לסחור בסם עליה להוכיח זאת. במידה וכמות הסם שנתפסה אצל אדם עולה על הכמויות המוגדרות לשימוש עצמי, החזקה הינה שמדובר בכמות שלא לצריכה עצמית אלא לסחר ואם אותו אדם רוצה להראות כי מדובר בסם לשימוש עצמי עליו להוכיח זאת ולהפריך את ההנחה הזו.

ראיות במקרים של עבירות סמים

בניגוד לעבירות אחרות הקבועות בחוק העונשין, בהן יש קורבן או מתלונן אשר מגיש תלונה למשטרה ובעקבותיה נפתחת חקירה, בעבירות סמים בדרך כלל אין מתלונן או קורבן ועל מנת להביא עברייני סמים לדין, המשטרה נדרשת לאסוף מודיעין ולהפעיל מערך חוקרים על מנת לצבור ראיות כנגד אלו העוסקים בשימוש או בסחר בסמים.  את עבירות הסמים ובעיקר את העבירות המערבות "סמים קלים" מבצעים פעמים רבות אנשים נורמטיבים ללא עבר פלילי.

בנוגע לעבירות סמים קלים המבוצעות ע"י אנשים נורמטיביים ללא עבר פלילי, ישנה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה לרשויות התביעה במדינה שלפיה משיקולים של עניין ציבורי אין מקום למצות את הדין עם אלו שנתפסים בפעם הראשונה עם מריחואנה או חשיש לשימוש עצמי בכמות קטנה. במקרים כאלו התביעה תסתפק בעונשים קלים ביותר שהמטרה שלהם למנוע את הישנות העבירה בלבד. פעמים רבות התיק אף ייסגר במשטרה מבלי להיות מועבר לרשויות התביעה וזאת משיקולים של חוסר עניין לציבור.