בין עבירות ההמתה השונות ניתן למנות רצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. על מנת להבחין בין העבירות יש לבדוק את היסוד הנפשי הנדרש בכל עבירה כמו כן את המודעות של הנאשם לאפשרות שהקורבן יאבד את חייו. כל עבירה מורכבת מיסוד פיזי ויסוד נפשי. היסוד הפיזי הוא כמו "העובדות בשטח" והוא זהה בכל עבירות ההמתה- בכל העבירות הללו אדם מאבד את חייו. מה שמבדיל בין שלושת עבירות ההמתה הינו אותו יסוד נפשי אשר מתלווה ליסוד הפיזי. כאשר מעוניינים להרשיע אדם בעבירת רצח בכוונה תחילה, צריך להוכיח כי הנאשם פעל מתוך כוונה מיוחדת לגרום למותו של אדם אחר. היסוד הנפשי הנדרש בעבירת הרצח הוא כאמור "כוונה מיוחדת" וכאשר מעוניינים לבסס את עבירת הרצח יש להוכיח כי לא היה קנטור מצד הקורבן וכי הנאשם הבין את תוצאות מעשיו. מדובר בעבירה החמורה ביותר הקיימת בחוק העונשין אשר העונש בגינה הינו מאסר עולם.

עבירת ההריגה הינה עבירת המתה אשר חומרתה פחותה מעבירת הרצח והעונש בגינה הוא 20 שנה. בניגוד ליסוד הנפשי שצריך להתקיים על מנת לבסס את עבירת הרצח, "כוונה מיוחדת" של הנאשם לגרום למותו של אדם אחר, בעבירת ההריגה מספיק להראות כי הנאשם היה אדיש או היה במצב של "פזיזות" ביחס לאפשרות מותו של הקורבן. הנאשם אשר מואשם בעבירת ההריגה, לא בהכרח רצה במותו של הקורבן אלא  נטל סיכונים בלתי סבירים (היה "פזיז") או שהוא עמד בצד ולא עשה כלום (היה "אדיש") מה שהביא למותו של קורבן העבירה. בשני המקרים, לנאשם הייתה מודעות לכך שיתכן והקורבן יאבד את חייו.

עבירת גרימת מוות ברשלנות, גם היא עבירת המתה בדומה לרצח והריגה, והיסוד הנפשי אשר צריך להתקיים בנאשם בעבירה זו הוא "רשלנות". העונש בגין עבירה זו הוא 3 שנים. בניגוד לעבירת ההריגה אשר בה לנאשם יש מודעות בפועל לאפשרות שהקורבן יאבד את חייו, בעבירת גרימת מוות ברשלנות, הנאשם לא מודע לכך שיתכן והקורבן יאבד את חייו, אך למרות זאת הוא צריך היה לצפות או להיות מודע לכך שיש סיכוי לכך. כלומר בניגוד למודעות בפועל, כלומר הלכה למעשה, שצריכה להתקיים אצל הנאשם כאשר מדובר בהריגה, אצל נאשם אשר מואשם בגרימת מוות ברשלנות צריכה להתקיים רק מודעות בכוח, אדם סביר במקומו של הנאשם היה יודע כי יתכן שבעקבות מעשיו חייו של אדם ייקטלו.

כמובן שישנם מקרים גבוליים בהם הסיווג של מעשה כ"הריגה" או כ"גרימת מוות ברשלנות" אינו כה חד משמעי. לדוגמא אדם אשר נוהג תחת השפעת אלכוהול/סמים וגורם לתאונת דרכים בה נהרג אדם אחר. במקרים מסוימים, בית המשפט יקבע כי מדובר בהריגה ולא בגרימת מוות ברשלנות וזאת משום שישנם שופטים אשר מסיקים שאדם שמתנהג בצורה כה שערורייתית בהכרח מודע לאפשרות שההתנהגות כזו יכולה להוביל למותו של אדם אחר.

דוגמא זו ממחישה את החשיבות שבמציאת סנגור פלילי מקצועי ומיומן אשר יציג טיעונים משכנעים בפני בית המשפט וידאג להשיג עבור מרשו את התוצאה הטובה ביותר.

 

עו"ד נדשי הנו בעל ניסיון רב ומומחיות בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות המתה. במהלך שנות עיסוקו צבר עו"ד נדשי הצלחות רבות בייצוג בעבירות המתה.