מדובר בפעולות שמבוצעות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון ונחשבות כפליליות שלרוב קשורות לתחום הכלכלי פיננסי ובמסגרתן כסף שהושג באמצעים לא חוקיים, לעיתים כחלק מפעילות עבריינית או פשיעה מאורגנת, עובר "הלבנה" והופך ללגיטימי או "כשר" בעיני החוק והמשפט.

כיצד מתבצעת הלבנת הון

הדרך שבה "מלבינים" את הכסף היא ע"י הסוואה של המקור שממנו הושג הכסף. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים- ע"י העברת הכסף לחברה או גוף המקבל ממילא סכומי כסף גדולים במזומן כחלק מפעילותו היום יומית על מנת שזה יכשיר את הכסף ואף ישלם עליו מס ולאחר מכן יחזיר לו אותו בניכוי של עמלה. דרך נוספת להלבין הון היא ע"י הקמת חברת קש, הזרמת הכספים בעלי המקור המפוקפק אליה כהכנסה ותשלום מס על אותה הכנסה לכאורה כחוק. ניתן גם להציג את אותם סכומי כסף מפוקפקים ככאלה שהושגו בהימורים וע"י כך להכשיר אותם.

חוק איסור הלבנת הון

כיום, בעקבות חקיקת חוק איסור הלבנת הון והקמת הרשות לאיסור הלבנת הון נוסדו מנגנוני הגנה בעיקר בבנקים המסחריים אשר תפקידם להתריע במקרים בהם ישנו חשש שפעולות מסוימות של לקוחות, כמו למשל הפקדת סכומי כסף גדולים במזומן, יכולות להוות הלבנת הון לא חוקית.

אדם המורשע בעבירה של הלבנת הון צפוי לעונש מקסימאלי של 10 שנים או קנס בשיעור גבוה. על מנת להרשיע אדם בעבירה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון יש להראות כי הנאשם היה מודע לכך שהוא מבצע פעולה ברכוש "אסור". מספיק להראות שאותו אדם ידע שמדובר ברכוש "אסור", לדוגמא מודעות לכך שהכסף הוא "שחור" ושהוא הושג בדרכים לא כשרות ואין זה משנה שאותו  אדם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.