הרישום הפלילי הינו רישום בגיליון המרשם הפלילי של הרשעות בבתי משפט, הליכים שהסתיימו ללא הרשעה והרשעות בבתי דין צבאיים.

רישום פלילי הינו אות קלון אשר יכול להביא לעיתים לפגיעה קשה בפרנסתו של אדם ובעתידו. רבים מאלו אשר מחזיקים ברישום פלילי, הינם אנשים נורמטיביים, משלמי מיסים ומשרתי מילואים, אשר בעברם היה איזשהו אירוע נקודתי, קשר חד פעמי עם העולם הפלילי, אשר אין לו כל קשר לחייהם כעת. במקרים מסוימים העובדה כי לאדם יש רישום פלילי יכולה לגרום להגבלה על חופש העיסוק שלו- ישנם מקצועות בהם הוועדה או הגוף אשר מעניקים את הרישיון לעסוק בתחום מסוים יכולים לעיין במרשם הפלילי ולשלול או להגביל בעקבות כך את מתן הרישיון לאותו אדם. לרוב, החוק לא פוסל את בעל הרישום הפלילי באופן אוטומטי אלא רק קובע כי יש להביא בחשבון את הרישום הפלילי בעת הקבלה לעבודה. למרות זאת, בחלק מן המקומות אותו גוף האחראי על מתן הרישיון או הקבלה לעבודה יפסול מראש בעל רישום פלילי.

אדם  שרוצה לשים מאחוריו את העבר הפלילי שלו, יאלץ בשלב זה או אחר לפצוח בתהליך של מחיקת הרישום פלילי. רישום פלילי ימחק באחת משתי אפשרויות:

מחיקת רישום פלילי עקב התיישנות – לאחר פרק זמן הקבוע בחוק, ההרשעה מתיישנת והרישום הופך להיות חסוי. כאשר הרישום חסוי, רק גופים מעטים (בעיקר מדובר ברשויות אכיפת חוק) יוכלו לראות ולעיין במידע אודות ההרשאה. תקופת ההתיישנות האופיינית הינה 7 שנים מיום גזר הדין, כאשר זו תקופת ההתיישנות של בגיר שבה לא הוטל עונש מאסר בפועל. תקופת ההתיישנות מחושבת בהתאם לגילו של האדם (בגיר או קטין), אם הייתה הרשעה או לא כמו כן עונש המאסר שהוטל.

מחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה לנשיא המדינה – בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א- 1981, ניתן להגיש לנשיא המדינה בקשה למחיקת הרישום הפלילי. מאחר והבקשות אשר מוגשות לנשיא נבדקות היטב ורוב הבקשות אשר מוגשות נידחות, יש למלא את הבקשה בקפידה ולצורך כך כדאי  להיעזר בעו"ד אשר בקיא בנושא.

בנוסף לרישום פלילי יש גם רישום משטרתי. רישום משטרתי קיים במשטרה והוא  מפרט את  מספר החקירות שהיו לאדם במשטרה אשר בסופן הוחלט שלא להמשיך לחקור או להעמיד לדין את אותו אדם. ההחלטה שלא להמשיך לחקור או שלא להעמיד לדין אדם יכולה להיות מאחת העילות הבאות- חוסר עניין לציבור, אין מספיק ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין ומקרים בהם לא נמצאה אשמה פלילית. רק החלטה שלא להעמיד לדין או לחקור משתי העילות הראשונות תגרור רישום משטרתי אך לא רישום פלילי. על מנת לבטל את הרישום המשטרתי יש להגיש בקשה מנומקת לקצין שסגר את התיק בזמנו את הרישום המשטרתי. השיקולים אשר יילקחו בחשבון בהחלטה האם למחוק את הרישום הפלילי הינם מהות העבירה והחומרה שלה, קיומם של רישומים משטרתיים נוספים, הכמות של הרישומים שהמבקש מבקש למחוק, הגיל של המבקש ונסיבותיו האישיות. השיקולים הללו מפורטים בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א- 1981.