הקצין שנעצר בפרשה מספר כי שירות בתי הסוהר שיכן את השוטרים בבית כלא שבו אסורים גם עבריינים מנהריה – שהנאשמים סייעו בהרשעתם. כן טען שגם העבריין שלכאורה ביקשו לפגוע בו כלוא באותו המתחם. השב"ס: לא היה מגע בין השוטרים לעבריינים מנהריה
השוטרים הנאשמים כי הטמינו מטעני חבלה למכוניתו וביתו של עבריין מנהריה טוענים ששירות בתי הסוהר (שב"ס) מסכן את חייהם בכך שהוא משכן אותם בכלא שבו אסורים עבריינים מנהריה, שהם עצמם סייעו להרשיע. מעבר לכך, הם מוסיפים כי בכלא נתון גם מיכאל מור – אותו עבריין שעל פי האישומים ניסו לפגוע בו.

מאת: אחיה ראב"ד ורענן בן צור, אתר YNET להמשך קריאה